Felhasználási feltételek

Az iraselemzo.hu honlap bármely tartalmának betöltésével Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

Az iraselemzo.hu honlapon található tartalom Bartus-Domahidy Ágnes okl. grafológus és írásszakértő (továbbiakban: tulajdonos) szellemi tulajdona.

Minden jog fenntartva. A tulajdonos fenntartja a honlap bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és megjelenését magyar és nemzetközi törvények védik.

A tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása és a honlapra való hivatkozás nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek újraközlése, feldolgozása, értékesítése. A honlapon közölt szöveg, grafika, fotóanyag, videóanyag és minden adat szerzői jogvédelem alatt áll. Kifejezetten tilos ezeket - akár eredeti, akár módosított formájában; akár részben, akár egészben - sajátként feltüntetni, terjeszteni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba hozni, bármilyen médiumban közölni. Tilos a honlapból bármely részt kivágni, a kivágott részt bármely módon újraközvetíteni. Tilos a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A honlapról szöveget, grafikát, fotóanyagot, videóanyagot és bármely adatot átvenni -a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása mellett- csak a honlapra való hivatkozással (linkkel) lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, például az átvett cikk után az alábbi formában:
"Forrás:
Bartus-Domahidy Ágnes okl. grafológus és írásszakértő honlapja - www.iraselemzo.hu".
Ha Ön át szeretne venni, vagy fel szeretne használni valamely tartalmat erről a honlapról, kérem, engedélykérés céljából írásban vegye fel velem a kapcsolatot. Az engedélyt kérő elfogadja, hogy a tulajdonos bármikor indoklás nélkül visszavonhatja vagy megtagadhatja a hozzájárulását. Nem megengedett a honlapra hivatkozni (linkelni) és/vagy információt átvenni abban az esetben, ha olyan tartalom környezetében történik, mely megtévesztő vagy rossz színben tünteti fel a tulajdonost. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A iraselemzo.hu domain Magyarországon bejegyzett és jogvédett domainnév. Ez vagy az ehhez megtévesztésig hasonló név vagy kifejezés(ek) használata a tulajdonos jogait sérti, melynek megszüntetése és kárának megtérítése érdekében a készen áll a szükséges jogi lépés(eke)t megtenni.

A honlapra történő látogatásról naplófájl készül a tárhelyszolgáltató szerverén. Az egyes számítógépekről érkező oldallekérés(ek) adatai statisztikai céllal rögzítésre kerülnek (pl. IP cím, látogatás ideje, megtekintett oldalak). A tulajdonos jogosult azonnal és értesítés nélkül blokkolni azon felhasználók IP címét, akikről vélelmezi, hogy szándékos károkozás a céljuk. A honlap a Google által biztosított Google Analytics szolgáltatást is használja. Ehhez ún. cookie-kat ("sütiket") használ. A "sütik" által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat a Google Amerikai Egyesült Államokban található szervereire továbbítja és ott tárolja. Adatokat gyűjt a felhasználói aktivitásról, látogatottságról, rögzítheti többek között a felhasználók számítógépének bizonyos jellemzőit, így például IP címüket, böngészőik és operációs rendszereik típusát. A Google ezekből statisztikai célú jelentést készít a tulajdonos számára, melyet szintén kizárólag statisztikai célból, az oldal színvonalának javítására használ és semmilyen esetben, soha nem kapcsol visszakövethető módon egyes felhasználókhoz. A honlapon talalható kapcsolatfelvételi űrlapo(ka)t kitöltő felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonos a feladó IP címét statisztikai céllal rögzítse. Továbbá a kapcsolatfelvételi űrlapo(ka)t kitöltő felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy a tulajdonos vagy a tulajdonos által megbízott üzemeltető a megadott elérhetőségeken felvehesse vele a kapcsolatot, illetve e-mailt küldjön a számára.

Az iraselemzo.hu honlapot mindenki saját felelősségére használhatja, a tulajdonos a webhely használatából fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A honlap oldalain megjelenő bármely információ be- vagy letöltésével kapcsolatos minden kockázat a látogatót terheli. A tulajdonos nem vállal felelősséget és semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel sem közvetett, sem közvetlen; sem szándékos, sem gondatlan magatartásból eredő bármely kár (ide értve többek között: veszteség, elmaradt haszon, elveszett adatok stb.) megtérítéséért. A tulajdonos nem vállal felelősséget az oldalakon megtalálható tartalmak használatából vagy használhatatlanságából eredő károkért, továbbá a honlapon szereplő bármely információ pontatlanságáért, elavultságáért.

A tulajdonos nem vállalja, hogy ellenőrzi a webhelyen kívüli és/vagy harmadik fél által készített honlapok tartalmát, és nem vállal felelősséget az iraselemzo.hu bármely lapján linkelt tartalomért.

Az iraselemzo.hu bármely tartalmának betöltésével elfogadja a fenti feltételeket a honlap látogatója.