Kézírások grafológiai elemzése, íráselemzés

1. Átfogó önismereti személyiségkép tanácsadással

grafológiai elemzés és íráselemzés tollA teljes személyiség leírása, elsősorban azoknak ajánlom, akik önmagukat szeretnék mélyebben megismerni és/vagy az életükben fennálló probléma okait, ill. a megoldás lehetőségét önmagukban is keresik.

Segíthet a továbblépésben annak, aki úgy érzi, megrekedt az élete, változtatni szeretne.


Az átfogó grafológiai elemzés 5 nagy személyiségterületre terjed ki:

 • mentális képességek, a gondolkodás jellemzői
  (pl. gondolkodás sebessége, módja, rugalmassága, kreativitás, tanulási és rendszerező képesség, logika, humán/real érdeklődés stb.),
 • energiák, a munkavégzés módja
  (pl. energiafelhasználás módja, a munkavégzés hatékonysága és pontossága, terhelhetőség, monotóniatűrés, kitartás, vezetői képességek, motivációs bázis, sikerorientáció stb.),
 • érzelmi élet
  (pl. érzelmek keletkezése és megnyilvánulásainak módja, stressz- és frusztrációtűrés, agresszió stb.),
 • emberi kapcsolatok
  (pl. kötődés módja, extroverzió-introverzió, alkalmazkodás, empátia, tolerancia, dominanciaigény, konfliktuskezelés stb.),
 • önmagához való viszony
  (pl. önbizalom, önértékelés, én-kép, én-ideál, önfejlesztés igénye, önkontroll stb.)

A szolgáltatásnak a teljes személyiségkép elkészítése mellett a tanácsadás is részét képezi. Az írásbeli átfogó önismereti személyiségkép egy 10-12 oldalas szakvélemény, melyből a személyiségelemzéssel foglalkozó rész 5-7 oldal terjedelmű. 50-60 személyiségvonás feltárása alapján írom le a teljes személyiséget.

Milyen formákban vehető igénybe az átfogó önismereti személyiségkép?

Átfogó önismereti személyiségkép tanácsadással
grafológus szolgáltatás
Írásbeli grafológiai elemzés Szóbeli grafológiai elemzés

2. Pályaválasztási tanácsadás

pályaválasztási tanácsadás

A grafológia abban tud segíteni, hogy önismeretet adva első nekifutásra megtalálhassa minden fiatal a neki legmegfelelőbb hivatást, amelyben jól érzi magát és kiteljesedhet, ezáltal pedig elégedett, boldog ember válhat belőle.

A pályaválasztás sikerességének kulcsa két nagyon fontos szempontban rejlik: egyrészt a személyiségnek megfelelő legyen a választott pálya, másrészt érzelmileg vonzódjunk hozzá.

Sikeressé csak azon a pályán válhat bárki, ami személyiségének megfelel, ezért a benne rejlő képességek és jellemvonások feltárásával nagy segítséget nyújthat a kézíráselemzés pályaválasztás előtt álló fiataloknak,

 • felsőoktatásba felvételizőknek
 • középiskolásoknak, érettségi előtt állóknak
 • azoknak, akik bizonytalanok benne, hogy választott pályájuk illik-e a személyiségükhöz
 • azoknak, akik több terület iránt is érdeklődnek, de nem tudják eldönteni, hogy melyik lenne a legmegfelelőbb számukra,
 • azoknak, akik tovább akarnak tanulni, de egyáltalán nem tudják, hogy merre induljanak;

illetve pályamódosítás, pályaváltás szándéka esetén, valamint gyes után aktív munkába való visszatérés előtt.

A személyiségvonásokat feltárva könnyebben megtalálhatja bárki azt a foglalkozást, hivatást, ami megfelel személyiségének, ami által sikeres lehet és kiteljesedhet a választott pályán.

A grafológiai elemzés a következő személyiségterületekre terjed ki:

 • mentális képességek, a gondolkodás jellemzői
  (pl. kreativitás, logika, rendszerező képesség, tanulási képesség, figyelemkoncentráció),
 • energizáltság, energiafelhasználás
  (pl. fizikai, pszichés, egyenletes-egyenetlen),
 • a munkavégzés módja, jellemzői
  (pl. munkatempó, hatékonyság, spontaneitás, felelősségvállalás, kockázatvállalás, kötelességtudat, monotóniatűrés),
 • szociabilitás
  (pl. munkatársi kapcsolatok, extroverzió-introverzió, dominancia, empátia, együttműködési készség, csapatszellem),
 • érzelmi élet
  (pl. érzelmi stabilitás, stressztűrés, agresszió),
 • önállóság, döntési képesség,
 • motivációs bázis, motiváló tényezők
  (pl. önmegvalósítási igény, anyagi és/vagy erkölcsi elismerés, szereplési vágy),
 • érdeklődés irányultsága
  (pl. humán-reál, elméleti-gyakorlati),
 • konfliktuskezelés,
 • önmagához való viszony
  (pl. önbizalom, önértékelés, én-ideál, én-kép, önkontroll).

A fenti személyiségterületek feltárása után a grafológus megnevezi azokat a területeket, pályákat, amelyek a személyiségnek megfelelnek, vagyis amelyekben sikeres lehet a tanácsot kérő. Tehát irányt mutatok, tanácsolok, a döntést azonban mindenki önmaga kell, hogy meghozza.

16 éves kortól vállalok pályaválasztási tanácsadást, írásban és szóban egyaránt.

Pályaválasztási tanácsadás
grafológus szolgáltatás
Írásbeli grafológiai elemzés Szóbeli grafológiai elemzés

3. Karrierépítési tanácsadás

A grafológiai elemzés során megkeressük és kiemeljük azokat a meglévő pozitív jellemvonásokat, amelyek kiaknázásával és tudatos fejlesztésével biztosítható a karrier folyamatos felfelé ívelése. Ezzel egyidőben feltárjuk azokat a negatív személyiségjegyeket is, melyek akadályozzák az önérvényesítést. Így a grafológiai elemzést kérő egy karrierépítési tervvel távozhat, melyet továbbgondolva és megvalósítva céljaival egyező karriert építhet fel.

Karrierépítési tanácsadás
grafológus szolgáltatás
Írásbeli grafológiai elemzés Szóbeli grafológiai elemzés
karrierépítési tanácsadás csak szóbeli elemzésként kérhető

4. Párkapcsolati grafológiai összeillőségi vizsgálat

párkapcsolati grafológia

A személyiségvonások feltárásával kimutatható, mely területeken egyeznek illetve különböznek a pár jellemvonásai, így feltárhatók a kapcsolat stabil és instabil pontjai, az egyezések és a különbözőségek. Napjainkban a statisztikák szerint a megkötött házasságok közel 60%-a végződik válással Magyarországon. Munkámmal egyrészt azoknak a pároknak szeretnék segíteni, akik úgy érzik, zátonyra futott a kapcsolatuk, de készek szembesülni önmagukkal, a problémáikkal, az okokkal, és hajlandók tenni is kapcsolatuk jobbá tételéért. Másfelől azoknak a pároknak is ajánlom, akik még a kapcsolatuk elején tartanak, vagy még csak az elhatározás született meg bennük a közös jövőt illetően. Ebben az esetben a kapcsolatuk kiszámítható alapokon nyugszik majd. Különösen javasolt házasságkötés előtt.

A párkapcsolati grafológiai elemzéshez mindkét fél hozzájárulása szükséges.

A grafológiai elemzés 3+1 részből áll:

 • a pár egyik tagjának kézíráselemzése,
 • a pár másik tagjának kézíráselemzése,
 • összeillőségi elemzés (közös megfeleltetés),
 • igény esetén tanácsadás.

Milyen formákban vehető igénybe a párkapcsolati grafológiai elemzés?

Párkapcsolati grafológiai összeillőségi vizsgálat
grafológus szolgáltatás
Írásbeli grafológiai elemzés Szóbeli grafológiai elemzés

5. Problémamegoldó tanácsadás

Mindannyiunk életében vannak nehéz periódusok, olyan helyzetek, amelyek próbára teszik lelki erőnket. Egy komoly döntési helyzet, egy válás, a környezetünkben élőkkel való kapcsolati nehézségek, munkahelyi problémák, egy haláleset vagy betegség, a megélhetési nehézségek mind kihívások elé állítják az embert. Felgyorsult tempójú világunkban egyre nagyobb környezeti elvárásoknak vagyunk kitéve. Egyszerre több szerepkörben is tökéletesen meg kellene felelnünk. Ezek lassan felőrlik energiáinkat, kiegyensúlyozottságunkat.

Az életben elénk kerülő problémák nagy része az önismeret hiányából fakad. Az íráselemzés segítségével felszínre kerülnek a zavarokat okozó, személyiségből fakadó tényezők. Ezek tudatosításával és célzott, személyre szabott iránymutatással legyőzhetők az akadályok.

Milyen formában vehető igénybe az életvezetési, problémamegoldó tanácsadás?

Problémamegoldó tanácsadás
grafológus szolgáltatás
Írásbeli grafológiai elemzés Szóbeli grafológiai elemzés
problémamegoldó tanácsadás csak szóbeli elemzésként kérhető

6. Referencialevél magánszemélyeknek

Egyoldalas kézíráselemzés, amely a munkavégzéssel kapcsolatos személyiségterületek pozítiv jellemzőit emeli ki. Álláskeresés során ajánlólevélként használható.

Referencialevél
grafológus szolgáltatás
Írásbeli grafológiai elemzés Szóbeli grafológiai elemzés
referencialevél csak írásbeli elemzésként kérhető

Mit kell még tudni a kézírások grafológiai elemzéséről?

Kérem, tekintse meg a szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókat és árakat is.