Bemutatkozás

Bartus-Domahidy Ágnes grafológus írásszakértő

Bartus-Domahidy Ágnes okleveles grafológus és írásszakértő vagyok. Korábban tanárként különböző korosztályú gyermekeket tanítottam, de tizenöt éves pedagógusi tapasztalattal a hátam mögött úgy éreztem, tovább kell lépnem. Mivel kezdetektől fogva az emberi lélek érdekelt, nem tudtam azonosulni a kizárólag teljesítménycentrikus oktatási elvekkel, hiányoltam a gyermeki lélekkel való foglalkozást, miután tapasztaltam, hogy évről évre egyre nő a magatartási és tanulási problémákkal küzdő gyermekek száma. Olyan pályára szerettem volna váltani, ahol igazán hatékonyan lehetek segítségére felnőttek és gyermekek mindennapi lelki problémáinak megoldásában. Így jutottam el a grafológia tudományához.

Grafológus oklevél

A budapesti Grafológiai Intézetben három éven át tanultam a kézíráselemzés izgalmas és szövevényes tudományát, több szemeszterben évfolyamelsőként végeztem. 2005-ben – az országban elsők között – szereztem államilag elismert grafológus oklevelet, kitűnő minősítéssel. Még grafológus-hallgatóként kezdtem kutatni a halálközeli élményeket. Szakdolgozatomban a klinikai halálból visszatértek kézírását vizsgáltam. Kutatásaim eredményét a „Halálközeli élmények a kézírás tükrében” c. könyvemben tártam a nyilvánosság elé, mely a Medicina Kiadó gondozásában jelent meg. Írásszakértői tanulmányaimat – szintén kitűnő eredménnyel – az Országos Írásszakértő Intézetben végeztem. Szakdolgozatomat a szabadkézi begyakorolt aláíráshamisítás témakörében írtam.

Grafológus oklevél

Már a tanárképző főiskolán is folytattam pszichológiai tanulmányokat: hallgattam általános pszichológiát, fejlődéspszichológiát, pedagógiai pszichológiát. Grafológiai tanulmányaim során további pszichológiai képzésben részesültem: tanultam személyiségpszichológiát, szociálpszichológiát, pszichopatológiát, munkahelyi pszichológiát, tanácsadás pszichológiáját – megszerzett tudásomról a főiskolán és a Grafológiai Intézetben egyaránt állami vizsgabizottság előtt számot adtam. Majd pár évvel később megismertem a Hellinger-féle családfelállítás módszerét, amelyet– továbbképezve magam – megtanultam és államilag elismert családfelállító oklevelet is szereztem. A családfelállítói képzés alatt még tovább mélyítettem az emberi lélekre vonatkozó ismereteimet: a tudattalan pszichológiájának témájában merültem el. A korábban megszerzett tudásom és az újabb pszichológiai tanulmányok eredményeképpen az emberek életében felmerülő lelki, életviteli problémák megoldásában is tanácsadást nyújtok. Az előttünk álló nehézségek, akadályok leküzdésének lehetősége mindnyájunkban ott van. Mivel minden, ami velünk történik, belőlünk, a személyiségünkből indul, a megoldás kulcsa is éppen ezért bennünk van. Az utóbbi években hazánkban egyre növekszik a grafológia iránti érdeklődés, így az íráselemzéseken kívül számos alkalommal tartottam előadásokat erről a tudományról. Szakmai cikkeimben ízelítőt adtam a grafológia érdekességeiből, tv-szerepléseim alkalmával pedig lehetőségem nyílt arra, hogy élő adásban ifjú hírességeknek nyújthassak ízelítőt önmaguk megismeréséhez. Megtiszteltetés számomra, hogy a Who is Who Magyarországon c. évenkénti kiadvány felkérésére 2010-től szerepelek életrajzi lexikonjukban.

Szeretném minél több emberrel megismertetni a grafológia tudományát, a kézíráselemzésben rejlő hatalmas segítő lehetőséget; azt, hogy az önismeret mennyire erős támaszt tud nyújtani a mindennapjainkban felmerülő akadályok, lelki problémák, döntési helyzetek megoldásában. Ha ismerjük önmagunkat, az életet is könnyebben tudjuk élni.

Kérem, tekintse meg grafológus munkamódszeremet és grafológiai szolgáltatásaimat: többek között az íráselemzést, írásszakértést és a gyermekrajzelemzést is.


okl. grafológus és írásszakértő