Írásszakértő szolgáltatások, írásszakértői vélemény

Írásszakértőként kézírások és aláírások kézeredet-azonosításával foglalkozom. Az adott kézírás vagy aláírás valódi ill. hamis voltát az írásszakértés tudományos eszközeinek és módszereinek felhasználásával írásszakértői vizsgálat során tárom fel, megállapítva vagy kizárva az egykezűséget. A írásszakértői vizsgálatról és annak eredményéről írásbeli szakvéleményt adok át megbízóimnak, amely egy általában 10-15 oldalas hiteles dokumentum.

Az írásszakértői vélemény igen összetett, meghatározott vizsgálati szempontrendszer szerint készül, melynek célja a mindenkori tényszerű bizonyítás. Következésképpen ránézésre kézeredetet megállapítani nem lehet, ezért szóbeli azonnali szakértői nyilatkozattétel sem lehetséges. A vizsgálat eredményeképpen átadott írásbeli szakértői vélemény igen aprólékos és felelősségteljes munka, elkészítése több napos munkát igényel.

A bizonyítás során előforduló hamisításfajták vizsgálata:

 • szabadkézi hamisítások megállapítása/kizárása
 • technikai hamisítások megállapítása/kizárása
 • szándékos írástorzítás megállapítása/kizárása
 • rendhagyó íráskörülmények okozta írásváltozások megállapítása/kizárása

A következő iratokon előforduló kézírások, aláírások írásszakértői vizsgálatát vállalom:

 • végrendeletek
 • nyilatkozatok
 • szerződések
 • banki, számviteli és egyéb bizonylatok
 • névtelen levelek
 • búcsúlevelek
 • további okiratok (közokirat, magánokirat)

Önállóan egy aláírás/kézírás nem vizsgálható, hanem összehasonlító iratokra is szükség van. Tehát minden írásszakértői vizsgálathoz minimum 2 db aláírás/kézírás szükséges: egyik a kérdéses, másik az összehasonlító. A szakértő szakmai kompetenciája annak megállapítása, hogy hány összehasonlító aláírásra/kézírásra van szükség a szakvélemény elkészítéséhez.

Írásszakértői vélemény tájékoztató jellegű árak

Magánszemélyek részére az írásszakértői vélemény elkészítésének munkadíja 150.000,- Ft-tól. A konkrét vállalási összeget minden esetben egyénileg alakítom ki a vizsgálandó írásanyag mennyiségétől, minőségétől, az ügy körülményeitől és a vállalási határidőtől függően. Vállalási határidő az iratok átvételétől számított max. 30 nap. Sürgős esetben 1 héten belüli elkészítésre is lehetőség van 50% sürgősségi felár ellenében.

Cégek részére minden esetben egyéni árajánlatot adok az írásszakértői vélemény elkészítésére, a vizsgálandó írásanyag mennyiségétől, minőségétől, az ügy körülményeitől és a vállalási határidőtől függően.

Munkám díjazása a szakértői díjra vonatkozó 3/1986. (II.21.) IM rendelet alapján meghatározott, amit azonban befolyásolhat többek között a vizsgált irat(ok) száma, bonyolultsága, az eredeti dokumentum feltalálási helye, az adott ügy egyedisége stb. Tehát minden esetben az adott vizsgálandó anyagok mennyisége és minősége szabja meg a szakértői díjazás mértékét. A szakértőkre vonatkozó 1995. évi CXIV. Tv. 26.§ a) pontjában meghatározott szakmai etikai normákra vonatkozó szabályokat – mely magában foglalja a titoktartási kötelezettséget is – minden írásszakértő köteles betartani.

Magánszemélyeken kívül cégek, pénzintézetek, közjegyzők, ügyvédek, közigazgatási intézmények megbízásait is vállalom.

Az írásszakértői vélemény igénylésének menete

1. Időpont-egyeztetés
Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot időpont-egyeztetés céljából.
Az alábbi űrlap segítségével egyszerűen és gyorsan üzenetet küldhet nekem.
  2. Előzetes konzultáció
  Az egyeztetett időpontban egy előzetes konzultációra kerül sor, melynek során adott szakmai szempontok szerint áttekintem a szóban forgó iratokat. Megbeszéljük a vállalási határidőt és a szakvélemény elkészítésének munkadíját is. Egyeztetjük az ügy előzményeit, megvizsgálom az iratok mennyiségét és minőségét, a bizonyításra való alkalmasságát. Az előzetes konzultáció ára: bruttó 25.000,- Ft. Amennyiben megrendelői részről további konzultációs alkalomra merül fel igény, ennek díja szintén 25.000,- Ft alkalmanként. A járványügyi helyzetre tekintettel határozatlan ideig csak online történő írásszakértői konzultációra van lehetőség. Az írásszakértői vélemény elkészítéséhez szükséges iratokat a megrendelő postai úton juttatja el hozzám az általam megadott postacímre.

  Szóbeli online és személyes írásszakértés-konzultációk lemondási feltételei:
  Amennyiben bármilyen ok miatt nem tud részt venni az előre egyeztetett időpontban az online vagy személyes konzultáción, kérem, legkésőbb 48 órával (2 nappal) a megbeszélt időpont előtt jelezze ezt felém. 
  – Ha Ön az egyeztetett időpont előtt legkésőbb 48 órával jelzi felém, hogy nem tud részt venni, ebben az esetben lehetősége van egy későbbi időpont egyeztetésére lemondási költségek megfizetése nélkül.
  – Az egyeztetett időpont előtt 48 órán (2 napon) belüli lemondás esetén 6.000 Ft kezelési díj fizetendő, csak ezután egyeztethető újabb időpont. Amennyiben ügyfelem a kezelési díjat 7 napon belül nem fizeti meg, vagy ha 7 napon belül nem egyeztet új időpontot, akkor a szolgáltatás teljesítésétől elállok, és a kezelési díj összegével csökkentett munkadíjat visszautalom. A kezelési díj visszautalására nincs lehetőség.
  – Amennyiben lemondást nem tesz, ennek ellenére mégsem jelenik meg a lefoglalt időpontban az online konzultáció platformján vagy a személyes konzultáció helyszínén, a szolgáltatás teljesítettnek minősül. Ez esetben tehát a szolgáltatás befizetett munkadíjának visszaigénylésére nincs lehetőség.

  3. Írásszakértői vélemény
  Az elkészült írásszakértői véleményt kinyomtatva, hiteles formában juttatom el ügyfelemnek. Az írásbeli szakvéleményt, valamint az átadott iratokat ajánlott tértivevényes postai küldeményként küldöm el a megrendelőnek.

  További kérdése merült fel?

  Elérhetőségeimet a Kapcsolat oldalon tekintheti meg. További, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseire szívesen válaszolok Önnek.