Írásszakértő szolgáltatások, írásszakértői vélemény

Írásszakértőként kézírások és aláírások kézeredet-azonosításával foglalkozom. Az adott kézírás vagy aláírás valódi ill. hamis voltát az írásszakértés tudományos eszközeinek és módszereinek felhasználásával írásszakértői vizsgálat során tárom fel, megállapítva vagy kizárva az egykezűséget. A írásszakértői vizsgálatról és annak eredményéről írásbeli szakvéleményt adok át megbízóimnak, amely egy általában 10-15 oldalas hiteles dokumentum.

Az írásszakértői vélemény igen összetett, meghatározott vizsgálati szempontrendszer szerint készül, melynek célja a mindenkori tényszerű bizonyítás. Következésképpen ránézésre kézeredetet megállapítani nem lehet, ezért szóbeli azonnali szakértői nyilatkozattétel sem lehetséges. A vizsgálat eredményeképpen átadott írásbeli szakértői vélemény igen aprólékos és felelősségteljes munka, elkészítése több napos munkát igényel.

A bizonyítás során előforduló hamisításfajták vizsgálata:

 • szabadkézi hamisítások megállapítása/kizárása
 • technikai hamisítások megállapítása/kizárása
 • szándékos írástorzítás megállapítása/kizárása
 • rendhagyó íráskörülmények okozta írásváltozások megállapítása/kizárása

A következő iratokon előforduló kézírások, aláírások írásszakértői vizsgálatát vállalom:

 • végrendeletek
 • nyilatkozatok
 • szerződések
 • banki, számviteli és egyéb bizonylatok
 • névtelen levelek
 • búcsúlevelek
 • további okiratok (közokirat, magánokirat)

Önállóan egy aláírás/kézírás nem vizsgálható, hanem összehasonlító iratokra is szükség van. Tehát minden írásszakértői vizsgálathoz minimum 2 db aláírás/kézírás szükséges: egyik a kérdéses, másik az összehasonlító. A szakértő szakmai kompetenciája annak megállapítása, hogy hány összehasonlító aláírásra/kézírásra van szükség a szakvélemény elkészítéséhez.

Írásszakértői vélemény tájékoztató jellegű árak

Magánszemélyek részére az írásszakértői vélemény elkészítésének munkadíja általában 100.000 – 180.000, -Ft közötti összeg. A konkrét vállalási összeget minden esetben egyénileg alakítom ki a vizsgálandó írásanyag mennyiségétől, minőségétől, az ügy körülményeitől és a vállalási határidőtől függően. Vállalási határidő az iratok átvételétől számított max. 3 hét. Sürgős esetben 1 héten belüli elkészítésre is lehetőség van 20% sürgősségi felár ellenében. 

Cégek részére minden esetben egyéni árajánlatot adok az írásszakértői vélemény elkészítésére, a vizsgálandó írásanyag mennyiségétől, minőségétől, az ügy körülményeitől és a vállalási határidőtől függően.

Munkám díjazása a szakértői díjra vonatkozó 3/1986. (II.21.) IM rendelet alapján meghatározott, amit azonban befolyásolhat többek között a vizsgált irat(ok) száma, bonyolultsága, az eredeti dokumentum feltalálási helye, az adott ügy egyedisége stb. Tehát minden esetben az adott vizsgálandó anyagok mennyisége és minősége szabja meg a szakértői díjazás mértékét. A szakértőkre vonatkozó 1995. évi CXIV. Tv. 26.§ a) pontjában meghatározott szakmai etikai normákra vonatkozó szabályokat – mely magában foglalja a titoktartási kötelezettséget is – minden írásszakértő köteles betartani.

Magánszemélyeken kívül cégek, pénzintézetek, közjegyzők, ügyvédek, közigazgatási intézmények megbízásait is vállalom.

A szakvélemény megrendelésének menete

1. Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot időpont-egyeztetés céljából.
Az alábbi űrlap segítségével egyszerűen és gyorsan üzenetet küldhet nekem.


  Kérem, bizonyítsa, hogy nem robot. Válassza ki a kulcsot.


  2. Az egyeztetett időpontban egy előzetes konzultációra kerül sor, melynek során adott szakmai szempontok szerint áttekintem a szóban forgó iratokat. Megbeszéljük a vállalási határidőt és a szakvélemény elkészítésének munkadíját is. Egyeztetjük az ügy előzményeit, megvizsgálom az iratok mennyiségét és minőségét, a bizonyításra való alkalmasságát. Az előzetes konzultáció ára: bruttó 19.000,- Ft, amely az írásszakértői vélemény megrendelése esetén ingyenes. A díjmentesség az első alkalomra vonatkozik megrendelés esetén. Amennyiben megrendelői részről további konzultációs alkalomra merül fel igény, ennek díja 19.000,- Ft alkalmanként. A járványügyi helyzetre tekintettel határozatlan ideig csak online történő írásszakértői konzultációra van lehetőség. Az írásszakértői vélemény elkészítéséhez szükséges iratokat a megrendelő postai úton juttatja el hozzám az általam megadott címre.

  3. Az elkészült írásszakértői véleményt kinyomtatva juttatom el ügyfeleimnek. Az elkészült írásbeli szakvéleményt, valamint az iratokat a járványügyi helyzetre tekintettel határozatlan ideig postai úton küldöm el a megbízónak.

  További kérdése merült fel?

  Elérhetőségeimet a Kapcsolat oldalon tekintheti meg. További, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseire szívesen válaszolok Önnek.