Grafológus munkamódszerem

Grafológus munkámban a személyiséget alkotó jellemvonások, képességek feltárása és közlése mellett nagy súlyt fektetek a személyiség fejlesztésére. A személyiségjegyek felfedése és leírása után ráirányítom a figyelmet a személyiségben rejlő, annak fejlődését segítő ill. gátló tényezőkre, valamint utóbbi lehetséges okaira, ill. azok megszüntetésének módjaira. Ezért grafológusi munkám fontos részét képezi a tanácsadás (kivételt képez a céges grafológiai munkatárs- és vezetőkiválasztás ill. a grafológiai referencialevél).

Mivel tudattalan személyiségrészünk sokkal nagyobb hatással van életünk alakulására, mint azt gondolnánk, grafológusi munkámban hangsúlyt kap a kézírásban megjelenő, tudattalanba leszorított, gátat, elakadást okozó, személyiségben gyökerező okok feltárása is.

Az előttünk álló nehézségek, akadályok leküzdésének lehetősége mindnyájunkban ott van. Mivel minden, ami velünk történik, belőlünk, a személyiségünkből indul, a megoldás kulcsa is éppen ezért bennünk van. Célom, hogy mindenki, aki hozzám fordul, átlássa az élet különböző területein fennálló nehézségeinek a személyiségéből eredő okait, mely elengedhetetlenül szükséges, és egyben alapját képezi a változás, változtatás szándékának megszületéséhez és a megvalósításhoz. Megszerzett tudásommal elsősorban azoknak szeretnék segíteni, akik nyitottak önmaguk megismerésére, képesek szembenézni akár gyengeségeikkel is, és készek tenni életük jobbításáért.

Grafológus munkamódszeremmel tehát az önismerettel együtt a személyiségfejlődés lehetőségét is felkínálom.