A grafológia tudományáról

A grafológia a kézírás elemzésének tudománya. A szó a „grafo” (írás) és a „logos” (tan, tudomány) szavak összetételéből keletkezett.

A grafológia a pszichológia társtudománya, mert ahhoz hasonlóan szintén a személyiséggel foglalkozik. A grafológia a kézírás egyéni jellegzetességeit vizsgálja, s a tanult írássztenderdtől való eltérések alapján von le következtetéseket a személyiségre vonatkozóan. Megmutatja a személyiséget alkotó jellemvonásokat, képességeket, valamint a pillanatnyi fizikai és pszichés állapotról is informál.

Az ókortól kezdve évszázadokon keresztül szüntelenül foglalkoztatta az embereket, hogy mit rejt a kézírás, de a grafológia egzakt tudománnyá csak az 1850-es években vált. A tudományos grafológia szülőhazája Franciaország.

A grafológia valóban képes a teljes személyiség feltárására?

Az összes személyiségvizsgáló módszer közül egyedül a grafológia képes a teljes személyiség feltárására, az összes személyiségvonás egyidejű leírására, akár összefüggéseiben, egymásra hatásaiban is. A grafológia gyors, pontos, objektív, komplex és megbízható személyiségvizsgáló módszer.

Miben tud segíteni a grafológia?

A grafológia elsősorban önmagunk megismeréséhez, ezáltal pedig az elénk kerülő akadályok önerőből történő leküzdéséhez ad segítséget.

Saját magát mindenki másképp látja, mint a kívülállók. Mindnyájunknak vannak jó és kevésbé jó tulajdonságaink. A pozitív, erősítő, előrevivő jellemvonásainkkal általában tisztában vagyunk, elfogadjuk azokat, nap mint nap meg is mutatjuk környezetünknek. A személyiségünket gyengítő, kevésbé pozitív vonásainkkal azonban általában nem szívesen szembesülünk, gyakran hárítjuk, elfojtjuk. Sokszor éppen ezek az önmagunkban el nem fogadott tulajdonságaink akadályoznak meg abban, hogy olyan életet élhessünk, amilyenre vágyunk. Az önismeret az életben való érvényesülésünk, valamint lelki problémáink ill. az előttünk álló feladatok sikeres megoldásának a feltétele.

A grafológia segít többek között a pályaválasztásban, karrierépítésben, párkapcsolati problémákban, döntési helyzetekben, elakadásokban, megrekedésekben, különféle életvezetési nehézségekben, gyermekek és felnőttek személyiségben gyökerező lelki problémái okainak feltárásában és megoldásában.

A grafológus munkájáról

A grafológus önismeret nyújtásával segít. Önmagunkat, saját problémáinkat csak a saját szemszögünkből látjuk, ami természetes, de sokszor éppen ezért nem találjuk a megoldást, pedig a kulcs bennünk, a személyiségünkben rejlik. A grafológus kívülállóként – a személyiség felől közelítve – segít más szemszögből rálátni és megoldást találni a fennálló nehézségekre.

A grafológiai személyiségképről

A grafológus a kézírás vizsgálatakor az 1. osztályban tanult írássztenderdhez viszonyít, azt vizsgálja, attól miben és mennyiben tér el az írás. Méréseket végez, majd az eltérésekhez tartozó jelentések nyomán felépíti a személyiségképet. Minden egyes személyiségkép megalkotásánál kb. 120 írásjegyet vesz nagyító alá. Egy írásbeli teljes grafológiai személyiségelemzés akár 20-30 munkaórát is igénybe vehet: a grafológus először analizál, mérések sorozatát végzi el, szinte ízekre szedi az írást, majd a kézírás legapróbb részleteit is alaposan megismerve szintetizál, azaz „összerakja” a személyiségképet, mely igen aprólékos, időigényes, nagy figyelmet igénylő, szellemi alkotómunka.

Mivel minden személyiség más és más, minden grafológiai személyiségkép egyedi. Munkája során a grafológust szigorú etikai szabályok kötelezik. Alapvető a titoktartás, valamint az, hogy mindenkinek csak a tudtával és beleegyezésével vizsgálható a kézírása ill. tárható fel a személyisége.

Miért más és más minden kézírás?

A kézírása mindenkinek a saját, egyedi megkülönbözető jegye, olyan, mint az ujjlenyomat – a kézírást nevezhetjük „lelki ujjlenyomat”-nak is. Mivel két teljesen egyforma személyiség nincs a világon, ezért két teljesen egyforma kézírás sincs. Hasonló kézírások létezhetnek, de mindenben megegyező,egymást teljesen lefedő két kézírás nincs.

Életünk során személyiségünk állandó, de lassú változásban, fejlődésben van, ezzel együtt kézírásunk is lassan, de folyamatosan változik. Időnként a fejlődés útján elakadhatunk, az írás ezeket a megtorpanásokat is jelzi. Mivel a kézírásunk lelkünk tükörképe, abban teljes személyiségünk leképeződik. Ha régebbi írásunkat összevetjük a jelenlegivel, meg is bizonyosodhatunk erről: a mostani írásképünk biztos, hogy- többé vagy kevésbé – eltér a korábbitól.

A kézírás tehát nem esztétikai kategória, hanem személyiségfüggő. A személyiség alakulása, változása mindig pontosan és hűen tükröződik benne.

A gyermekrajzok elemzéséről

A gyermekrajzokból ugyanúgy feltárható a személyiség, mint a felnőttek kézírásából. A kézíráselemzés grafológiai szempontjai alapján végzett rajzelemzés nyomán körvonalazódik a gyermek személyisége. A gyermekrajzok grafológiai szimbólumaiban megjelennek az esetleges lelki problémák is, így azok elemzésével napvilágra kerülnek a gyermeket foglalkoztató, feldolgozatlan traumák, fájdalmak. Mivel a gyermekek szavakba önteni nem tudják, mi bántja őket, „kirajzolják” magukból érzéseiket, bánatukat, szenvedéseiket éppúgy, mint ahogyan örömeiket is. A gyermekrajzelemzés szülők, pedagógusok számára egyedülállóan nagy segítség a fennálló magatartási, tanulási, életviteli problémák lelki, személyiségbeli hátterének felderítésében, ily módon pedig megszüntetésében is.