Írásszakértő szolgáltatások

Írásszakértőként kézírások és aláírások kézeredet-azonosításával foglalkozom. Az adott kézírás vagy aláírás valódi ill. hamis voltát az írásszakértés tudományos eszközeinek és módszereinek felhasználásával írásszakértői vizsgálat során tárom fel, megállapítva vagy kizárva az egykezűséget. A írásszakértői vizsgálatról és annak eredményéről írásbeli szakvéleményt adok át megbízóimnak, amely egy általában 10-15 oldalas hiteles dokumentum.

Az írásszakértői vélemény igen összetett, meghatározott vizsgálati szempontrendszer szerint készül, melynek célja a mindenkori tényszerű bizonyítás. Következésképpen ránézésre kézeredetet megállapítani nem lehet, ezért szóbeli azonnali szakértői nyilatkozattétel sem lehetséges. Az írásszakértői vizsgálat eredményeképpen átadott írásbeli szakértői vélemény igen aprólékos és felelősségteljes munka, elkészítése több napos munkát igényel.

A bizonyítás során előforduló hamisításfajták vizsgálata:

A következő iratokon előforduló kézírások, aláírások írásszakértői vizsgálatát vállalom:

Önállóan egy aláírás/kézírás nem vizsgálható, hanem összehasonlító iratokra is szükség van. Tehát minden írásszakértői vizsgálathoz minimum 2 db aláírás/kézírás szükséges: egyik a kérdéses, másik az összehasonlító. A szakértő szakmai kompetenciája annak megállípítása, hogy hány összehasonlító aláírásra/kézírásra van szükség a szakvélemény elkészítéséhez.

Tájékoztató jellegű árak:
2-4 aláírás (1 kérdéses + 1-3 összehasonlító) vagy 2-3 kézírás (1 kérdéses + 1-2 összehasonlító) vizsgálata általában bruttó 70.000,- Ft-tól
4-nél több aláírás (1 kérdéses + 3-nál több összehasonlító) vagy 3-nál több kézírás
(1 kérdéses + 2-nél több összehasonlító) vizsgálata általában bruttó 85.000,- Ft-tól

Munkám díjazása a szakértői díjra vonatkozó 3/1986. (II.21.) IM rendelet alapján meghatározott, amit azonban befolyásolhat többek között a vizsgált irat(ok) száma, bonyolultsága, az eredeti dokumentum feltalálási helye, az adott ügy egyedisége stb. Tehát minden esetben az adott vizsgálandó anyagok mennyisége és minősége szabja meg a szakértői díjazás mértékét. A szakértőkre vonatkozó 1995. évi CXIV. Tv. 26.§ a) pontjában meghatározott szakmai etikai normákra vonatkozó szabályokat - mely magában foglalja a titoktartási kötelezettséget is - minden írásszakértő köteles betartani.

Magánszemélyeken kívül cégek, pénzintézetek, közjegyzők, ügyvédek, közigazgatási intézmények megbízásait is vállalom.

Az írásszakértői vélemény megrendelésének menete:

1. Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot időpont-egyeztetés céljából. Az alábbi űrlap segítségével egyszerűen és gyorsan üzenetet küldhet nekem.

Írásszakértő vizsgálat - kapcsolatfelvételi űrlap

 

Biztonsági kód elfogadva

Küldés folyamatban...

2. Az egyeztetett időpontban személyes találkozás alkalmával egy előzetes konzultációra kerül sor, melynek során adott szakmai szempontok szerint áttekintem a szóban forgó iratokat. Megbeszéljük a vállalási határidőt és a szakvélemény elkészítésének munkadíját is. Egyeztetjük az ügy előzményeit, megvizsgálom az iratok mennyiségét és minőségét, a bizonyításra való alkalmasságát.
Az előzetes konzultáció ára az irodámban: bruttó 15.000,- Ft, amely az írásszakértői vélemény megrendelése esetén ingyenes.

3. Az elkészült szakvéleményt kinyomtatva, személyesen adom át ügyfeleimnek irodámban, egy újabb találkozás alkalmával. Ekkor adom vissza a bizonyításhoz felhasznált iratokat is. Ez a találkozás minden esetben ingyenes.